Nederlandse les


Ik geef les in de Nederlandse taal aan beginners. Het is in eerste instantie bedoeld voor buitenlanders die zich willen voorbereiden op het basisexamen inburgering.

Er wordt in eerste instantie gewerkt met het lespakket "Naar Nederland" dat is ontwikkeld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt het hele pakket gratis downloaden of voor € 25,00 kopen.
Deze lesmethode vormt een perfecte start voor inburgering. Men kan het Nederlands zelf met behulp van de eigen taal (bijvoorbeeld Spaans, Frans of Arabisch) leren.

Klik hier voor informatie over tarieven.
Powered by webXpress