Registraties

Ik ben als beëdigd vertaler Frans en beëdigd vertaler Spaans ingeschreven in het RBTV, het Register voor Tolken en Vertalers. Als u hier doorklikt kunt u mijn actuele WBTV-registratie zien; ik ben tot en met 2024 bevoegd beëdigd vertaler Frans en Spaans. De registratie is een eerste vereiste volgens de landelijke wettelijke eisen van het WBTV, de Wet Beëdigde Tolken en Vertalers, om werkzaam te zijn als beëdigd vertaler Frans en beëdigd vertaler Spaans in Groningen, maar ook in Nederland en in het buitenland.

Het WBTV is het register dat het Nederlandse Ministerie van Justitie sinds 2009 heeft ingesteld om te waarborgen dat officiële tolken en vertalers in Nederland voldoen aan de gestelde eisen. Als beëdigd vertaler Frans en beëdigd vertaler Spaans ben ik voortdurend bezig om mijzelf middels cursussen en opleidingen bij te scholen, omdat ik moet voldoen aan de PE-eisen, de eisen voor Permanente Educatie. Het WBTV ziet erop toe dat ik aan de vereiste voorwaarden voldoe en honoreert mijn registratie elke vijf jaar. 

Deze registratie vormt het bewijs voor u als opdrachtgever dat ik de nodige diploma's heb behaald, dat ik erkend ben als beëdigd vertaler Frans en beëdigd vertaler Spaans en dat ik geen strafblad heb.

Registratie Kamer van Koophandel te GroningenPowered by webXpress