Tolken in de Franse taal

Ik ben beschikbaar voor tolkopdrachten Frans - Nederlands - Frans. 
Dit kan bijvoorbeeld voor een bedrijfsbezoek zijn, maar ik kan ook tolken bij het voeren van
persoonlijke of zakelijke gesprekken. Zo nodig kunnen er telefoongesprekken worden gevoerd
of kan er via skype of teams worden getolkt.

Een en ander geschiedt in onderling overleg. Het tolktarief bedraagt € 80,00 per uur.
In principe is het tolktarief inclusief de voorbereidingstijd;
het is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de gesprekken of er een ander tarief geldt.
Powered by webXpress