Beëdigde vertaling

Heeft u een beëdigde vertaling Frans of beëdigde vertaling Spaans met apostille of legalisatie nodig van persoonlijke, financiële documenten, verklaringen of diploma's dan bent u bij mij aan het juiste adres!
Ik ben beëdigd vertaler Frans en beëdigd vertaler Spaans en ik ben geregistreerd conform de Nederlandse wettelijke voorschriften.
 
Wilt u meer informatie over beëdigde vertalingen, apostille en/of legalisatie? Zie: Vertaaldiensten.
 
 
Wilt u weten wat de tarieven en bijkomende kosten zijn? Zie: Tarieven vertalingen.
 
 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Mail of bel +31657582178


VOORBEELDEN: 

Persoonlijke documenten

uittreksel burgerlijke stand, uittreksel basisadministratie gemeentelijke registratie personen / BRP, verklaring gemeentelijke basisadministratie, ongehuwd verklaring, VOG / verklaring omtrent het gedrag, geboorteakte, overlijdensakte, huwelijksakte, samenlevingscontract, identiteitskaart, verblijfsvergunning, reisdocument, paspoort, ID-kaart, rijbewijs, afstandsverklaring van nationaliteit, uitnodiging voor uw familie, geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsregistratie, geregistreerd partnerschap, scheidingsakte, overlijdensakte, medisch attest, huwelijkse voorwaarden, testament, machtiging, volmacht, verklaring van erfrecht, schenking, etc.


Diploma's/certificaten

RUG/bul/universitair diploma, vwo-diploma, hbo-diploma, havo-diploma, mbo-diploma, vmbo-diploma, diploma met DUO-legalisatiegetuigschrift, oorkonde, cijferlijst, melkdiploma, inseminatie-certificaat, etc.


Sollicitaties, werk

CV / curriculum vitae, referenties, sollicitatiebrief, loonstrook / salarisoverzicht, arbeidscontract, werkgeversverklaring, werknemersverklaring, etc.

 

Financiële zaken

Financieel overzicht, belastingaanslag, bankafschrift, accountantsrapport, jaarrekening, taxatierapport, koopakte huis / woning / appartement, oprichtingsakte, statuten, koopcontract, akte van lening, hypotheekakte, eigendomsoverdracht, algemene voorwaarden, verkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, ondernemingsplan, uittreksel Kamer van Koophandel, uittreksel Kadaster etc.

 


Beëdigde vertaling Frans in Groningen / beëdigde vertaling Spaans in Groningen / Beëdigde vertaling Nederlands in Groningen
Powered by webXpress