Nederlandse les NT2 voor anderstaligen

Nederlandse les NT2

Privéles Nederlands op diverse niveaus:

Beginners
Ik geef les in de Nederlandse taal beginners, waarbij dit in eerste instantie bedoeld is voor buitenlanders die zich willen voorbereiden op het basisexamen inburgering vanuit het buitenland. 
Er wordt daarbij gewerkt met het lespakket "Naar Nederlandzie ook: http://www.naarnederland.nl/ , dat is ontwikkeld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt het hele pakket gratis downloaden of voor € 25,00 kopen. Direct bestellen in de Engelse taal.
Deze lesmethode vormt een perfecte start voor inburgering. Men kan het Nederlands zelf met behulp van de eigen taal (bijvoorbeeld Spaans, Frans of Arabisch) leren.

Gevorderden
Bij de Nederlandse les aan gevorderden op alle niveaus gebruik ik het lesboek van Van Dale Grammatica Nederlands (NT2) en het daarbij behorende Oefenboek Grammatica Nederlands. Met deze boeken kun je samen met mij als docent aan de slag op beginnersniveau A1 tot niveau B2. Een zeer efficiënte methode.

Klik hier voor informatie over tarieven.

Powered by webXpress