Leveringsvoorwaarden

Ik hanteer de Algemene Leveringsvoorwaarden van het NGTV, het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers. 

Sinds juni 1993 ben ik lid van het Genootschap.

Powered by webXpress